Privacyverklaring Thérèse’s Beweegstudio

Thérèse’s Beweegstudio vindt uw privacy erg belangrijk. Ik zal uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan u uit welke gegevens ik van u verzamel en waarom ik dit doe. Ook kunt u lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy mag u contact opnemen met info@beweegstudio.com.

Artikel 1 Wie ben ik?

Thérèse’s Beweegstudio is een eenmanszaak, gevestigd te (2718 SC) Zoetermeer aan Koraalrood 46. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 50314602. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruik ik?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die ik van u verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. 

Ik verwerk uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mail en overige gegevens die van belang kunnen zijn voor uitvoering van de overeenkomst. U kunt hierbij denken aan de gegevens die via het intakeformulier naar voren komen, zoals medische gegevens en gezondheid(sklachten). Ik gebruik deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik verwijder deze gegevens na beeindiging van uw lidmaatschap.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik uw naam, eventuele bedrijfsnaam en e-mail. Zonder deze gegevens kan ik uw gewenste factuur niet verwerken. Ik heb deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van u verwijderen.

Thérèse’s Beweegstudio heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik gebruik uw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media account. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden of zich uitschrijft van de nieuwsbrief.

Facebook verzamelt doelgroepstatistieken door middel van een cookie. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u de website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. Met deze gegevens kan ik gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan mij doorgegeven. Ik maak geen gebruik van een Facebook Pixel.

Wanneer u contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om uw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Artikel 3 Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van u als klant of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan mij heeft verstrekt. 

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door mij heeft laten verwerken.

  1. 1.Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Thérèse’s Beweegstudio om uw gegevens in te zien.
  2. 2.Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. 
  3. 3.Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4. 4.Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5. 5.Intrekking – Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik u kan leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@beweegstudio.com. Ik zal uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan uw verzoek kan voldoen, zal ik u laten weten waarom ik uw verzoek afwijs.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Thérèse’s Beweegstudio zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers. Ik zal uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6 Slotbepalingen

Ik raad u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop ik uw gegevens gebruik, kunt u een e-mail sturen naar info@beweegstudio.com. Als u een klacht heeft over de manier waarop ik met uw gegevens om ga kunt u mij dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.